Om Karin Tenelius

Det är inte längre chefens roll att veta bäst, utan att frigöra kompetensen hos andra. Att du är expert inom ditt ämne gör dig därför inte automatiskt till en bra ledare idag. Tvärtom kan du bli en fantastisk ledare utan att ha ett hum om verksamheten du ska leda! Karin Tenelius har tränat chefer och ledningsgrupper och vänt förlustföretag till vinstgivande med sina nytänkande metoder. Hon visar hur du kan förändra ledarskapet från traditionell hierarki till ett modernt, resultatinriktat nerifrånlandskap.
Kompetensen i en hel verksamhet finns aldrig i en enda person. Det är först när varje medarbetare vågar och vill komma fram med sina idéer som en kreativ, innovativ och resultatgivande arbetskultur skapas.

Karin Tenelius har grundat och driver flera företag. Vid sidan av sin föreläsnings- och konsultverksamhet leder numer två verksamheter; Jobbkompaniet och Tuff ledarskapsträning AB. Hon är även författare till handboken och bästsäljaren Arbetsmarknadscoaching.

Karin Tenelius fokuserar på hur man kan uppgradera ledarskapet från detaljstyrning till ett mer dynamiskt och målfokuserat ledarskap. Hon visar hur du med enkla medel kan locka fram kompetensen hos dina medarbetare, ofta genom att du helt enkelt tar ett steg tillbaka. Det kan vara ett kontroversiellt koncept att behöva tygla sitt kontrollbehov, men det är faktiskt det bästa du kan göra som ledare för att öka både arbetsglädjen, samarbetet, produktiviteten och lönsamheten.

I sina föreläsningar ger Karin Tenelius konkreta verktyg till hur du kan bli en bättre ledare i praktiken. Hon berättar också mer om varför “dålig personkemi” är en myt, varför kunskap kan hindra dig från att bli en bra ledare och hur du kan göra konflikter lönsamma.

Kontakta Karin