Föreläsningar

Varför ska de som förstår minst bestämma mest?

Är det verkligen lönsamt att organisera moderna företag enligt hierarkiska modeller från 1800-talet?

Karin Tenelius har under snart två decennier utvecklat nytänkande, praktiska metoder som lockar fram kompetensen hos både ledare och medarbetare. Dagens mest lönsamma företag bygger nämligen sina verksamheter enligt helt andra principer för ledarskap, management och samarbete. I den här föreläsningen får du ta del av dessa principer och hur de kan implementeras i just din verksamhet.

Ur innehållet:
– De stora vinsterna med medarbetarstyrning
– Förutsättningar för lyckad medarbetarstyrning
– Att organisera medarbetarstyrning i praktiken
– Praktiska exempel

Längd: 1-2 timmar

Att stötta arbetssökande – hur gör man i praktiken?

Karin Tenelius har jobbat med att stötta arbetssökande genom tre lågkonjunkturer: först på 90-talet då hon utvecklade den effektiva dialogmetodiken arbetsmarknadscoaching, sedan då IT-bubblan sprack och hon utbildade hundratals jobbcoacher som stöttade uppsagda från bl.a. Ericsson. I den tredje, nu pågående, arbetslöshetsvågen samarbetar hon aktivt med arbetsmarknadsenheterna i många av landets kommuner.

Ur innehållet:
– Varför funkar inte traditionell coachning på långtidsarbetslösa?
– Hur bemöter man utanförskap och total uppgivenhet?
– Faktorer för framgångsrikt stöttande av arbetssökande
– Faran med gruppaktiviteter
– Effektivt stöttande av arbetssökande på arbetsmarknadsenheter

Målgrupp: personer som arbetar med arbetssökande och deras återgång till arbetsmarknaden.

Längd: 1-2 timmar

 

Det sitter inte i väggarna

Ett seminarium om hur man skiftar ett samarbetsklimat.

Kan man ändra en arbetsplats på kort tid? Ja, om man har ett riktigt dränerande samarbetsklimat kan man få det att fungera på kort tid. Om man redan har ett fungerande arbetsklimat kan man utveckla sin kultur till en där rak, ärlig kommunikation är en självklarhet och där feedbackkulturen bidrar till att tjänsten man erbjuder blir mer kvalitativ.

Produktiva kulturer är väldigt lönsamma. I det här seminariet får du veta vad sådana kulturer kännetecknas av och hur man kommer dit. Det innebär inte att det är en quick fix, men utmaningarna kanske inte ser ut som du tror.

Längd: 1-2 timmar

Vad är det som händer därute?  

Ett seminarium om nya trender inom ledarskap och organisation, som agilt ledarskap, self-management, självorganiserande team och Holacracy.

Har du uppmärksammat det nya starka intresset för alternativa sätt att arbeta i och leda företag? Det finns ingen entydig benämning ännu på det här ”nya”, utan epitet som agilt, lean, självstyrande team, teal, medarbetarstyrning och självledarskap florerar för att beskriva fenomenet.

I detta seminarium får du en grundlig genomgång av bakgrunden till att den här strömningen nu får fäste och varför. Utvecklingen sätts i sitt sammanhang. Du får också de bästa tipsen på vilka böcker du måste läsa (och vilka du kan skippa), vilka YouTube-klipp som snabbast tar dig till djupare förståelse och vilka personer och företag internationellt det är värt att hålla koll på. Utkomsten av att delta är att du känner dig välorienterad och förstår vad det handlar om, och om du vill gå vidare vet du var du kan få mer information.

Längd: 1-2 timmar

Sluta motivera

Ett seminarium om hur man får självgående, motiverade medarbetare genom ett coachande ledarskap.

Många chefer ställer sig ofta frågan vad de ska göra för att motivera sina medarbetare, trots att de flesta nog har märkt att det inte går, i alla fall inte på det sättet de tror. Däremot finns det andra saker du som chef kan göra för att frigöra engagemang, ansvarskänsla och motivation.

Sluta motivera är ett seminarium om hur coachande ledarskap möjliggör att människors och organisationers fulla kraft och förmåga frigörs och tas tillvara. Karin Tenelius tar upp frågor som:
– Hur får jag mina medarbetare att bli mer motiverade och engagerade?
– Hur uppnår jag stora resultat utan att förlora min egen kraft och energi?
– Hur får jag min personal att ta större ansvar för verksamheten?

Karin Tenelius, som har utvecklat en uppskattad metod av ledarskapsträning under mer än 20 år genom att omsätta vedertagna teorier i praktisk handling, kommer att dela med sig av en mängd praktiska exempel på organisationer samt nya verktyg och infallsvinklar att prova direkt.

Längd: 1-2 timmar

Kommentera