Arbetsmarknadscoaching / Stärkande dialog

Beskrivning av den sociala innovationen Arbetsmarknadscoaching/Stärkande dialog

En definiton på sociala innovationer lyder:
”Metoder som avser att lösa samhälleligt problem eller behov på ett nytt sätt”
Arbetsmarknadscoaching/Stärkande dialog är en sådan innovation.

Arbetsmarknadscoaching/stärkande dialog:
En effektiv dialogmetodik som på kort tid tar fram ansvarsförmåga, engagemang och kapacitet hos individer som traditionellt ses som svaga och icke-presterande. Vi lär ut metodiken till yrkesgrupper som har en individstödjande funktion som t ex kommunala jobbcoacher, socialtjänst och flyktingmottgare.

Nytta för organisationer som arbetar med stöttning av arbetssökande:
Mindre tidsåtgång/ mer effektivitet
Mindre belastad och stressade medarbetare
Påtagligt bättre resultat
Arbetssökande som vittnar om att de verkligen får stöd

Nytta för arbetssökande:
Tillfredsställelse i att ha åstadkommit förändring och resultat
Utvecklad förmåga att driva projekt

Samhällsnytta:
Effektivt sätt att minska arbetslöshet och utanförskap

Historik
Metoden utvecklades i recessionen i början av nittiotalet och vidareutvecklades för att kunna användas storskaligt under 2010-talet. Den är beprövad och flera tusen personer har utbildats och använt metoden. Metoden beskrivs i sin helhet i handboken Arbetsmarknadscoaching som har blivit en bestseller i omställningsbranschen och används som kurslitteratur på flera högskolor. Många  kommuner har utbildat sina medarbetare i tid bl a Karlstad, Helsingborg, Norrköping, Växjö, Eskilstuna, Örebro, Tibro, Örnsköldsvik

Case
I samarbete med Arbetsförmedlingen i Flen genomfördes 2007 ett pilotprojekt som dokumenterades med resultatet att 60% av deltagarna, som stod mycket långt ifrån arbetsmarknaden, efter 12 veckor själva skaffat sig sysselsättning. Stödinsatsen var 6 tim/individ i snitt med coacher väl utbildade på metodiken. Utförligare rapport om detta finns.

Referenser
Boken Arbetsmarknadscoaching (metoden i sin helhet)
Film om resultaten av metoden (5min):

Kontakt

Kommentera